Общинска администрация

Плевен

Регистър на актове за собственост

Вид собственост
Номер на акт
Дата на акт
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Населено място
Адрес
Вид на имота
Улица №
Блок №
Вход
Актове
Акт Вид собственост Местоположение / Вид на имота Предоставени права
31643 / 25.6.7200 г. Публична общинска собственост Ясен Квартал: 48 УПИ: 3
• УЧИЛИЩЕ
32456 / 7.2.3002 г. Частна общинска собственост Върбица Улица: Землището на с. Върбица Местност: "БЪРДАРСКО"
• ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
33667 / 22.10.2994 г. Частна общинска собственост Плевен Квартал: 305 Номер: 1454 Улица: ул. Княз Борис І-ви № 101 (б.Вл.Ангелов)
• ДВОРНО МЯСТО
34902 / 28.3.2008 г. Публична общинска собственост Плевен Квартал: 833 УПИ: 1 Улица: ул."Д-р Г.М.Димитров" 87 - 95
• ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ
35028 / 20.9.2007 г. Публична общинска собственост Плевен Квартал: 2, 36 Номер: 10129 Улица: ж.к."Дружба"
• УЛИЦИ