Общинска администрация

Плевен

Обществени поръчки

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Обществени поръчки
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
ОП-19 15.3.2018 г. Обществен превоз на пътници с автобусен транспорт съгласно утвърдени маршрутни разписания от общинската транспортна схема за следните: - междуселищни автобусни линии:"Плевен - Славяново” ,"Плевен - Къртожабене” и „Плевен - Гривица”, и - основни градски автобусни линии: №9 „Втора клинична база” – „Балканстрой” , №10 Автогара Плевен – „Орлето”, №11 ЛВТ – Гробищен парк „Чаира”, №12 ЛВТ – „Втора клинична база”, №13 ж.к. „Кайлъка” – „Втора клинична база” и №84 ж.к. „Дружба1” – „Втора клинична база” Възложена 00226-2018-0017
ОП-18 16.2.2018 г. Доставка на природен газ за обекти собственост на Община Плевен Отворена 00226-2018-0016
оп-13 9.2.2018 г. Разработване и внедряване на софтуер на интегрирани решения за изграждане на система за видеонаблюдение - Плевен” Възложена 00226-2018-0014
ОП-17 7.2.2018 г. ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) ЗА ГРУПА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНИТЕ ПЛЕВЕН И ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Отворена 00226-2018-0013
ОП-15 6.2.2018 г. ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) ЗА ГРУПА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНИТЕ ПЛЕВЕН И ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Отворена 00226-2018-0011