Общинска администрация

Плевен

Обществена поръчка

Информация
Наименование Разработване и внедряване на софтуер на интегрирани решения за изграждане на система за видеонаблюдение - Плевен”
Номер оп-13
Дата 9.2.2018 г.
Обект Предоставяне на услуги
Срок за получаване на офертите 19.3.2018 г. 17:00:00 ч.
Статус Възложена
Валидна от 9.2.2018 г.
Валидна до 19.3.2018 г.
Описание Разработване и внедряване на софтуер на интегрирани решения за изграждане на система за видеонаблюдение - Плевен”
Възложител ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Процедура Открита процедура
Номер в АОП 00226-2018-0014
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333534313730
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ОП-13 | 2.2.2018 г. 12.2.2018 г. ОП.01 Документи обществени поръчки