Общинска администрация

Плевен

Обществена поръчка

Информация
Наименование Доставка на природен газ за обекти собственост на Община Плевен
Номер ОП-18
Дата 16.2.2018 г.
Обект Доставка на стоки
Срок за получаване на офертите -
Статус Отворена
Валидна от 16.2.2018 г.
Валидна до -
Описание Поръчката е разделена на девет обособени позиции: Позиция № 1 - ЦНСТ - ул. Бяло море № 16, УПИ ІІІ, стр.кв.396, гр. Плевен - прогнозна стойност: 18 250 лв., прогнозно количество природен газ - 25 хнм3, срок - 60 месеца; Позиция № 2 - ЦНСТ - ул. Трите бора № 21, УПИ ХХІV, стр.кв.2а, гр. Плевен - прогнозна стойност: 18 250 лв., прогнозно количество природен газ - 25 хнм3, срок - 60 месеца; Позиция № 3 - ЦНСТ - ул. Трите бора № 23, УПИ ХХV-667.997, стр.кв.2а, гр. Плевен - прогнозна стойност: 18 250 лв., прогнозно количество природен газ - 25 хнм3, срок - 60 месеца; Позиция № 4 - ЦНСТ - ул. Гургулят № 32-34, УПИ І-663.401, стр.кв.177, гр. Плевен - прогнозна стойност: 18 250 лв., прогнозно количество природен газ - 25 хнм3, срок 60 месеца; Позиция № 5 - ЦНСТ - ул. Гургулят № 55, УПИ VІІ-663.398, стр.кв.177, гр. Плевен - прогнозна стойност: 18 250 лв., прогнозно количество природен газ - 25 хнм3, срок 60 месеца; Позиция № 6 - ЦНСТ - ул. Люляк, ж.к. Сторгозия, УПИ ІІ-654.439, стр.кв.9, гр. Плевен - прогнозна стойност: 18 250 лв., прогнозно количество природен газ - 25 хнм3, срок 60 месеца; Позиция № 7 - Дневен център за възрастни с увреждания, ул. Самуил № 55, гр. Плевен - прогнозна стойност: 29 200 лв., прогнозно количество природен газ - 40 хнм3, срок 60 месеца; Позиция № 8 - Детска ясла "Асен Халачев", бул. Русе № 64, гр. Плевен - прогнозна стойност: 43 800 лв., прогнозно количество природен газ - 60 хнм3, срок 60 месеца; Позиция № 9 - Сградата на ул. Димитър Константинов № 2, гр. Плевен - прогнозна стойност: 87 600 лв., прогнозно количество природен газ - 120 хнм3, срок 60 месеца. Срок за изпълнение на поръчката - 60 месеца
Възложител Община Плевен
Процедура Договаряне без предварително обявление
Номер в АОП 00226-2018-0016
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333534333438
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ОП-18 | 16.2.2018 г. 16.2.2018 г. ОП.01 Документи обществени поръчки