Общинска администрация

Плевен

Обществена поръчка

Информация
Наименование Обществен превоз на пътници с автобусен транспорт съгласно утвърдени маршрутни разписания от общинската транспортна схема за следните: - междуселищни автобусни линии:"Плевен - Славяново” ,"Плевен - Къртожабене” и „Плевен - Гривица”, и - основни градски автобусни линии: №9 „Втора клинична база” – „Балканстрой” , №10 Автогара Плевен – „Орлето”, №11 ЛВТ – Гробищен парк „Чаира”, №12 ЛВТ – „Втора клинична база”, №13 ж.к. „Кайлъка” – „Втора клинична база” и №84 ж.к. „Дружба1” – „Втора клинична база”
Номер ОП-19
Дата 15.3.2018 г.
Обект Предоставяне на услуги
Срок за получаване на офертите 30.4.2018 г. 17:00:00 ч.
Статус Възложена
Валидна от 23.3.2018 г.
Валидна до 30.4.2018 г.
Описание Обществен превоз на пътници с автобусен транспорт съгласно утвърдени маршрутни разписания от общинската транспортна схема за следните: - междуселищни автобусни линии: „Плевен - Славяново”, Плевен - Къртожабене”, „Плевен - Гривица”, и - основни градски автобусни линии: №9 „Втора клинична база” – „Балканстрой”, №10 Автогара Плевен – „Орлето”, №11 ЛВТ – Гробищен парк „Чаира”, №12 ЛВТ – „Втора клинична база”, №13 ж.к. „Кайлъка” – „Втора клинична база”, №84 ж.к. „Дружба1” – „Втора клинична база”. Изпълнението на предмета на обществената поръчка следва да се осъществява в пълно съответствие с маршрутите и маршрутните разписания на автобусни линии от утвърдената Общинска транспортна схема, подробно описани по маршрути и времево разпределение.
Възложител Община Плевен
Процедура Открита процедура
Номер в АОП 00226-2018-0017
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,158263&_dad=portal&_schema=PORTAL
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ОП-19 | 15.3.2018 г. 15.3.2018 г. ОП.01 Документи обществени поръчки