Общинска администрация

Плевен

Обществена поръчка

Информация
Наименование ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) ЗА ГРУПА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНИТЕ ПЛЕВЕН И ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
Номер ОП-17
Дата 7.2.2018 г.
Обект Предоставяне на услуги
Срок за получаване на офертите 19.3.2018 г. 17:00:00 ч.
Статус Отворена
Валидна от 7.2.2018 г.
Валидна до 19.3.2018 г.
Описание ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) ЗА ГРУПА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНИТЕ ПЛЕВЕН И ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
Възложител ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Процедура Открита процедура
Номер в АОП 00226-2018-0013
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333534303839
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ОП-17 | 6.2.2018 г. 9.2.2018 г. ОП.01 Документи обществени поръчки