Municipality Administration

Pleven

Procurement

Information
Name „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи, в изпълнение на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, на следните сгради, находящи се в гр.Плевен – ул.”Вардар” №15, жк „Дружба” бл.312 вх.А, ул. „Ген. Колев” №33, ул. „Х. Димитър” №21”
Number ОП-16
Date 3/13/2017
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 4/19/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 3/13/2017
Valid to 4/19/2017
Description „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи, в изпълнение на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, на следните сгради, находящи се в гр.Плевен – ул.”Вардар” №15, жк „Дружба” бл.312 вх.А, ул. „Ген. Колев” №33, ул. „Х. Димитър” №21”
Principal Община Плевен
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00226-2017-0013
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333434303433
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-16 | 8.3.2017 г. 3/8/2017 ОП.01 Документи обществени поръчки