Municipality Administration

Pleven

Procurement

Information
Name Невъоръжена физическа охрана на обект „Масивна сграда за стоматологична поликлиника”, находящ се на бул. „Русе” № 1, гр. Плевен и охрана чрез СОТ на 7 (седем) броя обекти, собственост на Община Плевен
Number ОП-5-2017
Date 2/16/2017
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 3/9/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 2/16/2017
Valid to 3/9/2017
Description Предмета на обществената поръчка е разделен на три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Невъоръжена физическа охрана на обект „Масивна сграда за стоматологична поликлиника”, находящ се на бул. „Русе” № 1, гр. Плевен, собственост на Община Плевен; Обособена позиция № 2: Охрана чрез СОТ на Дом за стари хора, с. Бохот, Община Плевен; Обособена позиция № 3: Охрана чрез СОТ на 6 (шест) броя обекти: 1. Регионален център за ранна интервенция на уврежданията, ул. „Дойран” № 81, гр. Плевен; 2. Общински архив, ул. „Константин Величков” № 23, гр. Плевен; 3. Арт център, ул. Дойран № 83, гр. Плевен; 4. Паричен салон на „ПМДТ” – Община Плевен, ул. „П. Р. Славейков” № 21, гр. Плевен; 5. Общински туристически информационен център, пл. Възраждане № 1, гр. Плевен; 6. Паркинг за принудително задържане на МПС, ул. Гургулят № 2, гр. Плевен.
Principal Община Плевен
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00226-2017-0005
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333433333639
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-5 | 14.2.2017 г. 2/14/2017 ОП.01 Документи обществени поръчки