Municipality Administration

Pleven

Procurement

Information
Name „Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, в това число и на съответствието им в част енергийна ефективност, в изпълнение на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, на следните сгради, находящи се в гр.Плевен – бл. Георги Кочев, ул. Г. Кочев № 16; бл. Вихрен, ул. К. Величков № 8; бл. 4, ул. Шипка № 26; бул. Хр. Ботев № 158; бл. № 42, ж.к. Сторгозия; бл. № 13 ж.к. Сторгозия и ШПК 3 ж.к. Сторгозия
Number ОП-15
Date 3/9/2017
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 4/18/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 3/9/2017
Valid to 4/18/2017
Description „Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, в това число и на съответствието им в част енергийна ефективност, в изпълнение на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, на следните сгради, находящи се в гр.Плевен – бл. Георги Кочев, ул. Г. Кочев № 16; бл. Вихрен, ул. К. Величков № 8; бл. 4, ул. Шипка № 26; бул. Хр. Ботев № 158; бл. № 42, ж.к. Сторгозия; бл. № 13 ж.к. Сторгозия и ШПК 3 ж.к. Сторгозия.
Principal Община Плевен
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00226-2017-0012
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333433393536
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-15 | 8.3.2017 г. 3/8/2017 ОП.01 Документи обществени поръчки