Municipality Administration

Pleven

Procurement

Information
Name „Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Детска кухня, Домашен социален патронаж, Дом за стари хора с.Бохот, социалните заведения, детските заведения и други учреждения на бюджетна издръжка на територията на Община Плевен разделена по обособени позиции
Number ОП-76
Date 11/28/2017
Object Доставка на стоки
Participation deadline 12/28/2017 2:11:00 PM
State Opened
Valid from 11/28/2017
Valid to 12/28/2017
Description „Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Детска кухня, Домашен социален патронаж, Дом за стари хора с.Бохот, социалните заведения, детските заведения и други учреждения на бюджетна издръжка на територията на Община Плевен разделена по обособени позиции
Principal Община Плевен
Procedure Договаряне без предварително обявление
Number in PPA 00226-2017-0070
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333532333732
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-76 | 28.11.2017 г. 12/5/2017 ОП.01 Документи обществени поръчки