Municipality Administration

Pleven

Procurement

Information
Name „Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за учрежденията на бюджетна издръжка в община Плевен”
Number ОП 014-2014
Date 10/7/2014
Object Доставка на стоки
Participation deadline 6/23/2014 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 4/29/2014
Valid to 6/23/2014
Description „Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за учрежденията на бюджетна издръжка в община Плевен”, позиция І „Доставка на месо и месни произведения”, позиция ІІ " Доставка на мляко и млечни произведения за населени места на територията на община Плевен", позиция ІІІ "Доставка на мляко и млечни произведения в гр. Славяново", позиция ІV "Доставка на хляб, хлебни изделия и брашно за населени места на територията на община Плевен", позиция V "Доставка на хляб, хлебни изделия и брашно в гр. Славяново", позиция VІ "Доставка на варива, подправки, захарни изделия и др.", позиция VІІ "Доставка на плодове, зеленчуци и консерви за населени места на територията на община Плевен", позиция VІІІ "Доставка на плодове, зеленчуци и консерви в гр. Славяново", позиция ІХ "Доставка на яйца за населени места на територията на община Плевен", позиция Х "Доставка на яйца в гр. Славяново"
Principal Община Плевен
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00226-2014-0010
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333132373137
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-14 | 7.10.2014 г. 10/7/2014 Документация
ОП-14 #1 | 18.2.2015 г. 2/18/2015 ОП.01 Документи обществени поръчки
ОП-14 #2 | 18.2.2015 г. 2/18/2015 ОП.01 Документи обществени поръчки
ОП-14 #3 | 18.2.2015 г. 2/18/2015 ОП.01 Документи обществени поръчки
ОП-14 #4 | 18.2.2015 г. 2/18/2015 ОП.01 Документи обществени поръчки