Municipality Administration

Pleven

Procurement

Information
Name „Премахване на освидетелствани, вредни в санитарно-хигиенно отношение сгради и незаконни строежи, собственост на Община Плевен”
Number оп-18
Date 3/20/2017
Object Строителство
Participation deadline 4/4/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 3/20/2017
Valid to 4/4/2017
Description „Премахване на освидетелствани, вредни в санитарно-хигиенно отношение сгради и незаконни строежи, собственост на Община Плевен”, разделена на две позиции: 1 позиция „Премахване на освидетелствани и вредни в санитарно-хигиенно отношение сгради, находящи се в гр. Плевен, общинска собственост – ул. „Батак” №20, ул.”Гренадирска” №32а, ул.”Враня” №9, ул.”Витоша” №20 /пристройка/, ул. „Ген.л-т Атанас Стефанов” №23, ул.”Ген.л-т Атанас Стефанов” №27, ул.”Гургулят” №3, ул.”Г.М.Димитров” №110, ул.”Г.М.Димитров” №95, ул. „Кръстец” №11, ул.”Панайот Хитов” №34а, ул. „Сан Стефано” №62 и ул.”Хаджи Бенчо” №19” 2 позиция „Премахване на незаконни строежи – гр. Плевен жк „Дружба”, тролейбусна спирка до бл.135; гр. Плевен жк „Дружба” бетонова кабина до бл.223; Община Плевен с. Ясен, навес УПИ IX390, кв.1а; гр. Плевен ул. Серес №12, стоманобетонова гаражна клетка”
Principal Община Плевен
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA ID9062475
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-18 | 17.3.2017 г. 3/17/2017 ОП.01 Документи обществени поръчки