Municipality Administration

Pleven

Procurement

Information
Name УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СМР И ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ СЪГЛАСНО ЧЛ.142, АЛ.6 И ЧЛ. 169, АЛ.1, Т.6 ОТ ЗУТ ПО ПРОЕКТ „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“ПЛЕВЕН"
Number ОП-8
Date 2/15/2017
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 4/4/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 2/24/2017
Valid to 4/4/2017
Description УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СМР И ОЦЕНКИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ СЪГЛАСНО ЧЛ.142, АЛ.6 И ЧЛ. 169, АЛ.1, Т.6 ОТ ЗУТ ПО ПРОЕКТ „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“ПЛЕВЕН"
Principal Община Плевен
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00226-2017-0007
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333433343934
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-8 | 15.2.2017 г. 2/15/2017 ОП.01 Документи обществени поръчки