Municipality Administration

Pleven

Procurement

Information
Name ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТ: „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ПЛЕВЕН – ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“: ОП № 1: ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И СЪПЪТСТВАЩА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ЯСЕН, ОБЩИНА ПЛЕВЕН (ЕТАП I); ОП № 2: ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И СЪПЪТСТВАЩА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. БУКОВЛЪК, ОБЩИНА ПЛЕВЕН (ЕТАП I)
Number ОП-16
Date 2/6/2018
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 3/19/2018 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 2/6/2018
Valid to 3/19/2018
Description ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТ: „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ПЛЕВЕН – ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“: ОП № 1: ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ОЦЕНКА НА СЪОТЕТСТВИЕТО И УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И СЪПЪТСТВАЩА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ЯСЕН, ОБЩИНА ПЛЕВЕН (ЕТАП I); ОП № 2: ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ОЦЕНКА НА СЪОТЕТСТВИЕТО И УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И СЪПЪТСТВАЩА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. БУКОВЛЪК, ОБЩИНА ПЛЕВЕН (ЕТАП I)
Principal ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00226-2018-0012
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333534303530
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-16 | 6.2.2018 г. 2/8/2018 ОП.01 Документи обществени поръчки