Municipality Administration

Pleven

Procurement

Information
Name „Извършване на услуги с техническо средство тип “паяк” за принудително преместване на ППС на територията на Община Плевен”
Number ОП-2-2017
Date 1/23/2017
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 2/3/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 1/25/2017
Valid to 2/3/2017
Description „Извършване на услуги с техническо средство тип “паяк” за принудително преместване на ППС на територията на Община Плевен”
Principal Община Плевен
Procedure Процедура по договаряне
Number in PPA 00226-2017-0002
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333432363933
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-2 | 23.1.2017 г. 1/23/2017 ОП.01 Документи обществени поръчки