Municipality Administration

Pleven

Procurement

Information
Name „Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на Община Плевен и бюджетните й структури”
Number ОП-61
Date 9/15/2017
Object Доставка на стоки
Participation deadline 9/25/2017 5:00:00 PM
State Completed
Valid from 9/15/2017
Valid to 9/25/2017
Description „Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на Община Плевен и бюджетните й структури”
Principal Община Плевен
Procedure Пряко договаряне
Number in PPA 00226-2017-0056
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333439373937
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-61 | 14.9.2017 г. 9/14/2017 ОП.01 Документи обществени поръчки