Municipality Administration

Pleven

Procurement

Information
Name Упражняване на авторски надзор при основен ремонт на следните линейни обекти в гр.Плевен: Пешеходен мост №1 на р. Тученица, гр. Плевен; Пешеходен мост №2 на р. Тученица, гр. Плевен, Пешеходен мост №4 на р. Тученица, гр. Плевен, Пешеходен мост №5 на р. Тученица, гр. Плевен, Пътен мост №3 на р. Тученица, гр. Плевен; Улица № 1, между ул. „Александър Малинов” и бул. „България” пред блокове 323-324-326-328”, гр. Плевен, Улица № 2, между ул. „Александър Малинов” и бул. „България” пред блокове 312-313-319-319а” , гр. Плевен, Улица № 3, от ул. „Александър Малинов” пред блокове 121-122-125 до кръстовище при бл. 137”, гр. Плевен, Улица „Ангел войвода”отсечката от кръстовището с ул.„Страхил войвода” до кръстовището с ул.„Генерал Столетов”, гр. Плевен, Улица „Ангел Кънчев”, гр. Плевен, Улица „Георги Бенковски” отсечката от ул. ”Св.св. Кирил и Методий” до кръстовището с ул. „Ангел Кънчев” и ул. „Люлин”, гр. Плевен, Улица „Гургулят” отсечката от ул. ”Вардар” до ул. ”Ген. Атанас Стефанов”, гр. Плевен, Улица „Индже войвода” отсечката от кръстовището с бул. „Христо Ботев” до кръстовището с ул. „Страхил войвода”, гр. Плевен, Улица „Коста Хаджипакев” отсечката между ул. ”Васил Левски” и ул. ”Цар Борис III”, гр. Плевен, Улица „Люлин”, гр. Плевен, Улица „Москва” отсечката от кръстовището с ул. ”Св.Климент Охридски” до кръстовището с ул. ”Сергей Румянцев”, гр. Плевен, Улица „Мур” отсечката от кръстовището с ул. ”Марица” до кръстовището с ул. ”Цар Самуил” и ул. „Цар Шишман”, вкл. кръстовището с ул. ”Цар Самуил” и ул. „Цар Шишман” , гр. Плевен, Улица „Страхил войвода”, гр. Плевен, Улица „Цар Борис III” отсечката от кръстовището с ул. ”Данаил Попов” и ул. ”Д. Константинов” до пл. ”Свобода”, гр. Плевен, Улица „Цар Симеон”, гр. Плевен, Бул. „Георги Кочев” отсечката от Надлеза над жп линията до кръстовището с ул. ”Гренадерска”, гр. Плевен, Пътен надлез на бул. „Георги Кочев”, гр. Плевен”.
Number ОП-14
Date 3/7/2017
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 3/21/2017 10:00:00 AM
State Opened
Valid from 3/8/2017
Valid to 3/21/2017
Description Поканата се изпраща до БИ ЕС ПРОЕКТ ЕООД; ЕИК 175245872, р-н Студентски, Адрес по регистрация: Гр. София, ул. Тракия № 35, ап.2 и Адрес за кореспонденция: гр. София ж.к. „Люлин“ 1, ул. 109, №19 E-mail: chakalov.bsp@abv.bg
Principal Община Плевен
Procedure Договаряне без предварително обявление
Number in PPA 00226-2017-0011
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333433393239
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-14 | 7.3.2017 г. 3/7/2017 ОП.01 Документи обществени поръчки