Municipality Administration

Pleven

Procurement

Information
Name Проект за основен ремонт и преустройство на сгради в „Приют за безстопанствени кучета”, гр. Плевен
Number ОП-62-2017
Date 10/2/2017
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 11/6/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 10/2/2017
Valid to 11/6/2017
Description Изготвяне на работен проект и авторски надзор за основен ремонт и преустройство на сгради в „Приют за безстопанствени кучета”, гр. Плевен, разположени в ПИ с идентификатор 56722.657.687. Фаза: Работен инвестиционен проект /РИП/. Проектни части: Архитектура, Конструктивна, ОВК, Електрическа, ВиК, Топлотехническа ефективност, Геодезия, Паркоустройство и благоустройство, Пожарна безопасност, ПБЗ, Сметна документация, ПУСО, Технологична, ПОИС; Авторски надзор
Principal Община Плевен
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00226-2017-0057
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333530313837
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-62 | 27.9.2017 г. 9/27/2017 ОП.01 Документи обществени поръчки