Municipality Administration

Pleven

Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
ОП-78 12/6/2017 „Доставка на оборудване в Математическа гимназия „Гео Милев” - гр. Плевен, а именно „Доставка на оборудване подпомагащо учебната дейност” Opened 00226-2017-0071
ОП-75-2017 12/5/2017 “Поддържане и текущ ремонт на светофарни уредби в гр. Плевен” Opened ID9071197
ОП-77 11/30/2017 „Доставка на мултимедийна и прожекционна техника и окомплектовка за тях във връзка с изпълнението на Дейност 3: Организиране на информационни събития, срещи с медиите, съвместни национални инициативи, фестове и пресконференции по проекта” по проект BG05SFOP001-4.001-0016 „Продължаване функционирането на Областен информационен център Плевен, като част от Националната мрежа от 27 областни информационни центъра”, финансиран по Договор BG05SFOP001-4.001-0016 – С01/24.02.2016г., Оперативна програма „Добро управление 2014-2020”. Other ........................
ОП-76 11/28/2017 „Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Детска кухня, Домашен социален патронаж, Дом за стари хора с.Бохот, социалните заведения, детските заведения и други учреждения на бюджетна издръжка на територията на Община Плевен разделена по обособени позиции Opened 00226-2017-0070
ОП-70 11/13/2017 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Плевен” Opened 00226-2017-0066