Municipality Administration

Pleven

Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
ОП-18 2/16/2018 Доставка на природен газ за обекти собственост на Община Плевен Opened 00226-2018-0016
оп-13 2/9/2018 Разработване и внедряване на софтуер на интегрирани решения за изграждане на система за видеонаблюдение - Плевен” Opened 00226-2018-0014
ОП-17 2/7/2018 ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) ЗА ГРУПА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНИТЕ ПЛЕВЕН И ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Opened 00226-2018-0013
ОП-15 2/6/2018 ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) ЗА ГРУПА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНИТЕ ПЛЕВЕН И ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Opened 00226-2018-0011
ОП-16 2/6/2018 ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТ: „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ПЛЕВЕН – ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“: ОП № 1: ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И СЪПЪТСТВАЩА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ЯСЕН, ОБЩИНА ПЛЕВЕН (ЕТАП I); ОП № 2: ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И СЪПЪТСТВАЩА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. БУКОВЛЪК, ОБЩИНА ПЛЕВЕН (ЕТАП I) Opened 00226-2018-0012