Procurement Document

Information
Name ОП.01 Документи обществени поръчки
Number ОП-13 | 2/2/2018
Description Разработване и внедряване на софтуер на интегрирани решения за изграждане на система за видеонаблюдение - Плевен”