Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
ОП-19 3/15/2018 Обществен превоз на пътници с автобусен транспорт съгласно утвърдени маршрутни разписания от общинската транспортна схема за следните: - междуселищни автобусни линии:"Плевен - Славяново” ,"Плевен - Къртожабене” и „Плевен - Гривица”, и - основни градски автобусни линии: №9 „Втора клинична база” – „Балканстрой” , №10 Автогара Плевен – „Орлето”, №11 ЛВТ – Гробищен парк „Чаира”, №12 ЛВТ – „Втора клинична база”, №13 ж.к. „Кайлъка” – „Втора клинична база” и №84 ж.к. „Дружба1” – „Втора клинична база” Assigned 00226-2018-0017
ОП-18 2/16/2018 Доставка на природен газ за обекти собственост на Община Плевен Opened 00226-2018-0016
оп-13 2/9/2018 Разработване и внедряване на софтуер на интегрирани решения за изграждане на система за видеонаблюдение - Плевен” Opened 00226-2018-0014
ОП-17 2/7/2018 ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) ЗА ГРУПА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНИТЕ ПЛЕВЕН И ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Opened 00226-2018-0013
ОП-15 2/6/2018 ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) ЗА ГРУПА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНИТЕ ПЛЕВЕН И ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Opened 00226-2018-0011