Procurement

Information
Name Обществен превоз на пътници с автобусен транспорт съгласно утвърдени маршрутни разписания от общинската транспортна схема за следните: - междуселищни автобусни линии:"Плевен - Славяново” ,"Плевен - Къртожабене” и „Плевен - Гривица”, и - основни градски автобусни линии: №9 „Втора клинична база” – „Балканстрой” , №10 Автогара Плевен – „Орлето”, №11 ЛВТ – Гробищен парк „Чаира”, №12 ЛВТ – „Втора клинична база”, №13 ж.к. „Кайлъка” – „Втора клинична база” и №84 ж.к. „Дружба1” – „Втора клинична база”
Number ОП-19
Date 3/15/2018
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 4/30/2018 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 3/23/2018
Valid to 4/30/2018
Description Обществен превоз на пътници с автобусен транспорт съгласно утвърдени маршрутни разписания от общинската транспортна схема за следните: - междуселищни автобусни линии: „Плевен - Славяново”, Плевен - Къртожабене”, „Плевен - Гривица”, и - основни градски автобусни линии: №9 „Втора клинична база” – „Балканстрой”, №10 Автогара Плевен – „Орлето”, №11 ЛВТ – Гробищен парк „Чаира”, №12 ЛВТ – „Втора клинична база”, №13 ж.к. „Кайлъка” – „Втора клинична база”, №84 ж.к. „Дружба1” – „Втора клинична база”. Изпълнението на предмета на обществената поръчка следва да се осъществява в пълно съответствие с маршрутите и маршрутните разписания на автобусни линии от утвърдената Общинска транспортна схема, подробно описани по маршрути и времево разпределение.
Principal Община Плевен
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00226-2018-0017
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,158263&_dad=portal&_schema=PORTAL
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-19 | 3/15/2018 3/15/2018 ОП.01 Документи обществени поръчки