Procurement Document

Information
Name ОП.01 Документи обществени поръчки
Number ОП-15 | 2/6/2018
Description ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) ЗА ГРУПА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНИТЕ ПЛЕВЕН И ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ